Търсене:

Вход в системата:

 

< 2023/2024 | 2025/2026 >
Класове и Курсове - Текуща учебна година

В  Българо-австрийското училище "Св.св.Кирил и Методий", Виена, се провежда обучение на деца от І до ХІІ клас по български език и литература, българска история и география, съобразно действащите в Република България учебни програми и планове.  

 

Учебните часове за всеки клас (от І до ХІІ) се провеждат веднъж или два пъти седмично - през седмицата - следобед, а в събота и сутрин. Провежда се обучение по български език и литература ( І -ХІІ клас), история на България ( V,VІ, VII и ХІ клас) и география на България (VІІI и Х клас).

 

В предучивищна група "Моливко" към училището се обучават деца на възраст между 5 (навършени) и 6 години.

 

Онлайн галерия!
 
Нашите деца са артистични и талантливи –вижте доказателството на адрес:
https://abv-wien.blogspot.com/  
 
Там можете да разгледате творбите на децата от клубовете "Художник", "Български традиции" и "Мама и аз четем заедно", както и участията ни в различни конкурси.
 

 

През учебната 2023 / 2024 година в училището се организират три предучилищни групи "Моливко", които ще провеждат своите занятия съответно в:

 

   - ПГ "Моливко" 1 - понеделник от 15:30 до 17:30 часа;

 

   - ПГ "Моливко" 2 - четвъртък от 15.30 - 17.30 часа;

  

   - ПГ "Моливко" 3 - събота от 9:30 до 11:30 часа.

 

 

   - Детска група на 4-годишните "Мечо Пух" 1 - понеделник, 15:30  - 17:30 часа;

 

   - Детска група на 4-годишните "Мечо Пух" 2 - четвъртък, 15:30  - 17:30 часа;

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - вж. 

 

 

ОГРАМОТИТЕЛЕН КУРС ЗА ДЕЦА "Аз уча български език" - изучаване на български като чужд език. 
Заниманията ще се провеждат в понеделник;
НАЧАЛО: от 16.00 до 18.00 часа,
с преподавател маг. ТЕОДОРА ИВАНОВА
I СБИРКА - 25.09.2023, от 16.30 - 17.30, 1040 Wien, Kühnplatz 7/3.
 

Организираме и Ускорен първи клас за деца, по-големи от 8 години, които все още не могат да пишат и четат на български език.

 

УСКОРЕН ПЪРВИ КЛАС за деца над 8 години
През учебната 2023/2024 г. в училището отново се предлага ускорен ограмотителен клас за ученици, които  са родени преди 2015 година. Курсът предвижда обучение по писане и четене на български език (1 клас) + материал от 1 срок на II-ри клас. Вторият срок децата ще продължат обучението във втори клас.
 
Заниманията ще се провеждат в четвъртък, (включва БЕ),
НАЧАЛО: от 16.00 до 18.00 часа,
с преподавател г-жа Анета Геранлиева.
I СБИРКА - 28.09.2023, от 16.00 - 18.00, 1040 Wien, Kühnplatz 7/3.

 

Предлагаме дистанционна форма на обучение.

 

Училището предлага допълнително:

 

      курс по народни танци „Шарено чорапче”;

      театрален клуб "Палави звезди";

      участие в издавания ученически вестник „Патиланци”; 

      клуб "Български традиции";

      клуб "Художник";

      клуб "Мама и аз четем заедно";

      клуб "Весели ноти";

      Ограмотителен курс за деца над 8 години, които не владеят или слабо владеят български език;

      Ускорен 1-ви клас за деца над 8 години;

      курс по немски език за ученици;

      курс по английски език за ученици;

      курс по български език  за чужденци; 

      курс по немски език за възрастни (виж.по-долу).

*(Всички курсове са безплатни за учениците на училището, а членовете на сдружението ползват намаление).

 

ВАЖНО!

 

КЛУБ "БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ"*

 

ПЪРВА СБИРКА - 15.10.2023, 11.00 часа, Kühnplatz 7/3, 1040 Wien;
Анета Геранлиева, тел. 06644
16352522 .

ВРЕМЕ: 11.00 - 13.00 часа;

 

  *курсът ще се провежда един/два пъти месечно в неделя.

 

КУРСЪТ ПО НАРОДНИ ТАНЦИ  "Шарено чорапче" започва с:

 

ПЪРВА СБИРКА: 05.10.2023, четвъртък, от 17.30 часа в бившите помещения на БПЦ в двора на  посолския комплекс Kühnplatz 7, 1040 Wien

 

Молим всички родители, които желаят детето/децата им да бъдат включени в състава на танцовия състав "Шарено чорапче", да присъстват на първата среща на 05.10.23, за да се уточни времето, мястото и броя на участниците!

 

ЦЕНА НА КУРСА: за ученици на училището - БЕЗПЛАТНО!

 

ВРЕМЕ: четвъртък, 17.30 - 18.30 и понеделник, 17.30 - 18.30;

 

МЯСТО: Занятията ще се провеждат в бившите помещения на БПЦ в двора на посолския комплекс.

 

Контактна информация:

Галя Милева

Моб.тел: 0699 19 090 465

Е-mail: galia06@hotmail.com

 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

І. Немски език за ученици 

Начало на курса:  27.09.2023 година 

Време: К 1 (деца от ПГ и 1-ви клас) - сряда от 16.00 часа до 17.30 часа;

            К 2 (2 - 3 - 5/6 клас) - сряда от 17.30 часа до 19.00 часа;

            К 3  (от 6 клас - 12) - сряда от 19.00 до 20.30 часа.

ПЪРВА СБИРКА: сряда, 20 септември, 16.00 ч. в малката зелена зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien.

Цена на курса: за ученици на училището - БЕЗПЛАТНО!

Място: Занятията се провеждат в училището на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien (малка зелена зала).

 

Контактна информация:

маг. Барбара Лозано

моб.тел: +43 699 11000096

Barbara.lozano@reflex.at

 

 

ТЕАТРАЛНАТА ГРУПА "Палави звезди" ще проведе първата си среща кастинг на:

(промяна!) - 12.11.2023, неделя, от 15.00 часа, в зелената зала, Rechte Wienzeile, 13, 1040 Wien.

 

Уважаеми родители, скъпи ученици, участието в тетатралната група изисква постоянство (редовно участие в репетициите), ангажираност  и отговорност, които започват още от първата среща на групата.

 

Контактна информация:

маг. Лина Георгиева-Гладийска

Моб.тел: +43 676 76 15 783

Е-mail: lina.gladiyska@gmail.com

 

КЛУБ "МАМА И АЗ ЧЕТЕМ ЗАЕДНО"*

ПЪРВА СБИРКА - на 01.10.2023, неделя, от 11.00 до 13.00 часа в зелената зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien;

СЛЕДВАЩА СБИРКА: неделя, 11.00 - 13.00
маг.Симона Захариева, тел. +43660399819822

e-mail: simona.zaharieva@bulgarische-schule.at

  *курсът ще се провежда през неделя (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Симона Захариева).

 

КЛУБ "ХУДОЖНИК" вж.

ПЪРВА СБИРКА - 10.10.2023, вторник, от 17.00 до 18.00 часа в апартамента Kühnplatz 7/2, 1040 Wien;

ВРЕМЕ: вторник, през седмица, от 16.00 до 17.30;
маг. Станка Александрова, тел.06811080819621.

e-mail: pesachinki@gmail.com

онлайн-галерия https://abv-wien.blogspot.com/

 

 

  *курсът ще се провежда през седмица (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Таня Александрова).

 

НОВО! НОВО!

ВОКАЛНА ГРУПА ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ вж.

ПЪРВА СБИРКА - 10.10.2023, вторник, от 18.00 до 19.00 часа, в  апартамента Kühnplatz 7/2, 1040 Wien;

ВРЕМЕ: вторник, през седмица, от 16.00 до 17.30;
маг. Станка Александрова, тел.06811080819621.

e-mail: pesachinki@gmail.com

  *курсът ще се провежда през седмица (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Таня Александрова).

 

Няма намерена информация за тази година.

/