Suche:

Einloggen:

 

маг. Станка Александрова

маг. Станка Александрова

Станка Александрова

Моята професия е Учител.

Моята мисия: Да бъда добър учител.

Да бъдеш учител е отговорност, талант и голяма доза знания и комуникативни умения.

 

Образование:

Начална училищна педагогика -  Шуменски Университет „ Еп. Константин Преславски”.

Предучилищна педагогика - Институт детски и начални учители – Добрич

 

Професионални квалификации:

Начален учител

Детски учител

Музикален ръководител в детска градина

Специализации:

Изобразително изкуство – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”

 

Курсове:

Транснационален образователен диалог – шестмесечен онлайн курс към Университет Илинойс, САЩ

Работа с деца в неравностойно положение - Варна

 

Чужди езици:

Немски език

Английски език

 

Работна практика в България:

Преподавател в начална училищна степен

Директор на Основно училище

Мениджър и член на Управителния съвет на частни фирми в сферата на образованието

Директор на частна детска градина

Координатор на проекти по eTwinning, Коменски и Еразъм+ 

 Европейски знак за качество за работа по образователни проекти:                                                                  eTwinning - "The European Chain Reaction” - 2012, 

"The European Chain Reaction” - 2017                                                                                                             Komenski - „ ICT -based Educational  aplications for Mathematics" – 2016                                                 Erasmus+  "Look out of your window” 2017                                                                                             Публикации:  

Сборник статии „Добри практики в  eTwinning”:  „Пътят на един проект”, Издание на ЦРЧР, eTwinning България 2013    

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ "ХУДОЖНИК" вж.                                                                                                                          

 

Lehreralben:

КОНКУРС МЛАД РИЦАРКОНКУРС МЛАД РИЦАР
 
ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ 2019ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ 2019
 
4 А Коледна работилница4 А Коледна работилница
 
2 А Коледна работилница2 А Коледна работилница
 
1В Коледна работилница1В Коледна работилница
 
 
/