Suche:

Einloggen:

 

Училище "Св. Кирил и Методий" - Виена

     БУ„Св.св. Кирил и Методий" е място за знания, творчество и радост, което има мисията да обучава знаещи и можещи деца, да изгражда в тях усет за красота и да ги възпитава в доброта, отговорност и толерантност.

 

     Учениците посещават Българското училище с желание, защото в него е приятно, защото по забавен начин получават знания, защото творят всеки ден, защото в него имат добри приятели, защото всеки ден срещат търпеливи и изслушващи ги учители, защото точно в училището се научават как да бъдат значими, отговорнищастливи и успешни, да обичат себе си – такива, каквито са.

 

       БУ „Св.св.Кирил и Методий“ във Виена съществува от 1991/1992 година.

 

       1. Училището работи по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 29.05.2018 г. на Министерството на образованието на Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

       2. В училището могат да бъдат обучавани ученици от I до XII клас и деца в подготвителни групи (4-6 г.). В училището се изучават български език и литература, история и география на България, танци, рисуване, приложно изкуство, театър.

       3. Обучението се провежда по адаптирани учебни програми на МОН. Издадените удостоверения за проведено обучение се въвеждат в Регистър на удостоверенията на Република България.

       4. Учениците придобили удостоверение могат да продължат обучението си в училища в Република България и не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

       5. Учениците ни изучават български език на ниво роден език или като чужд език.

       6. Училището предлага богата безплатна извънкласна дейност.

       7. Като извънкласна форма на обучение функционират коледни и мартенски работилнички.

       8. Провеждането на занятията през учебната година е съобразено с учебните ваканции във Виена.

          

Училището предлага обучение по:

 

Български език и литература І – ХІІ кл.;

Родинознание І – ІV кл.;

Ускорен I-ви клас за деца над 8 години;

История (на България) и цивилизация  V, VІ, VII и ХІ кл.;

География (на България) и икономика VІІI и Х кл.;

Музикално обучение  І –ІV кл.;

Предучилищна група "Моливко";

Детска група "Мечо Пух" за 4-годишни деца;

Дистанционно обучение за IV-ти клас и др.;

Дистанционно обучение по история и география на България за V - VIII клас;

Ограмотителен курс- български език като чужд език;

 

 

УСКОРЕН ПЪРВИ КЛАС за деца над 8 години
 
През учебната 2021/2022 г. в училището отново се предлага ускорен ограмотителен клас за ученици, които  са родени преди 2013 година. Курсът предвижда обучение по писане и четене на български език (1 клас) + материал от 1 срок на II-ри клас. Вторият срок децата ще продължат обучението във втори клас.
Заниманията ще се провеждат в сряда, (включва БЕ),
Начало: от 16.00 до 18.00 часа,
с преподавател маг.Полина Стоянова.
 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:
1. 4 клас - събота, маг. Полина Стоянова, (включва предметите БЕ, литература, ЧО);
2. История/география на България за учениците от V - VIII клас, г-жа Женислава Делчева.

 

През учебната 2021/2022 година в БУ „Св.св. Кирил и Методий“ отново се предлага дистанционна форма на обучение с 30% присъствие, за ученици от IV клас, както и по история/география на България за учениците от V - VIII клас, според определените от МОН изисквания.*
*Записване при д-р Ирина Владикова, директор на училището, чрез имайл - irina_vladikov@hotmail.com  Моля, изпратете трите имената на ученика, класа, изучаван предмет, предпочитан ден и час за провеждане на онлайн обучениетo.

 

Онлайн часове - IV клас:

Начало: събота, 15.30 часа до 17.00 часа

 

Присъствени часове: 10 часа през учебната година по предварително планиран график.

Начало: събота, 15:30 часа до 18:30 часа

 

*Класовете за дистанционно обучение по история/география на България за учениците от V - VIII клас ще се сформират в началото на учебната 2021/2022 година в зависимост от броя на записаните, (мин. 3-ма ученици). Денят и часът на провеждане на обучението ще бъдат по-късно обявени.

 

 

     Обучението в училището следва пълния норматив часове по родни предмети и се извършва съгласно действащите в Република България учебни програми. Издаваните от училището удостоверения се признават от МОН и дават възможност на учениците да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити.

 

     Училището предлага и богата безплатна извънкласна дейност: 

          - курс по български народни танци "Шарено чорапче",

          - театрална трупа "Палави звезди",

          - клуб „Исторически пътешественик“ (5 - 8 клас) ново!

          - клуб „Български традиции”,

          - клуб „Художник”,

          - клуб "Мама и аз четем заедно",

          - курс по немски език за ученици,

          - участие в издаването на училищното списание "Патиланци",

          - участие в конкурси и състезания  и др.

 

     Сдружението организира курс по немски език и за възрастни, както и курс по български език за чужденци.

 

     Преподавателите в Българо-австрийското училище "Св.св.Кирил и Методий" имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане закона на Народната просвета в България. Те ефективно използват както утвърдени вече методи на обучение, така и умело разработват собствени такива, като модифицират, обогатяват и доразвиват утвърденото от МОН учебно съдържание, съобразно индивидуалните нужди и ниво на владеене на родния език от учениците.

 

     Всички ученици на училището получават БЕЗПЛАТНО учебници и учебни помагала.

 

 

ВНИМАНИЕ! НОВО!

 

Училището има готовност да открие нова паралелка за обучение по български език като чужд БЕ - А2 "Аз обичам България", (след завършване на 4-ти клас). Заниманията ще се провеждат в свободна форма, без крайна оценка и задължителна програма, като вниманието в часовете ще е насочено преди всичко в усвояването и развитието на говоримия и писмен българския език на учениците. В края на учебната година те ще получат грамота за участие без оценка. При показани отлични резултати в края на учебната година ученикът може съответно да бъде оценен. вж.

 

За информация и записване маг. Симона Захариева ,

тел.+ 43 660 3998 198,

е-мейл:  simona.zaharieva@bulgarische-schule.at 

/