Suche:

Einloggen:

 

Записване за учебната 2024/2025 година!

Уважаеми родители, скъпи ученици,

 

Започна записването в нашето училище за новата 2024/2025 учебна година.

 

С радост ще посрещнем при нас всички деца над четиригодишна възраст в нашата детска градина „Мечо Пух“ (за 4-5 –годишни деца) и в предучилищната група „Моливко“ (за 5-6 –годишни деца), както и ученици от 1 до 12 клас.

 

Условията за записване в Българското училище във Виена ще намерите тук.

 

Приемането и записването на учениците се извършва въз основа на електронно попълнен и изпратен от един от родителите формуляр за членство в сдружението „Българо-австрийско училище за занимания в свободното време“ – Виена.

(Родителите, които нямат възможност електронно да запишат детето си, могат да го направят в училището в предварително уговорено време.)

 

Правата и задълженията на членовете се регулират от устава на сдружението. Уставът се намира тук.

 

ВАЖНО - ако вече веднъж сте записали детето / децата си, не е необходимо да го правите отново - децата се прехвърлят автоматично в следващия клас.

 

Записване учебна 2024/2025

 

Моля попълнете формата с латински букви (на немски език), с изключение на полето "Пълно име на ученика/чката на БЪЛГАРСКИ език". Моля попълнете данните на родителя/настойника, който е/ще бъде член на сдружението.

 


(Ако вече сте член на сдружението, моля попълнете членския си номер или оставете полето празно)

 

| Място на раждане (град/държава):

 

Адрес на родителя/настойника в Австрия:

| Пощ. код:

 

1. Име: | Телефон:

2. Име: | Телефон:

 

Моля изберете колко деца желаете да запишете - като изберете броя, от следното поле ще се покажат съответният брой форми за всяко от децата. Моля въведете данните за всички деца, които ще посещават през настоящата учебна година училището:

Информация за ученик 1:
(Моля, отбележете първо по-голямото дете)

 

 

 

| Място на раждане (град/държава):

 

- клас в българското училище, не за австрийското!

Моля изберете клас за да можете да изберете предметите!

- Предучилищна група

- Български език и летература (вкл. Роден край; Околен свят; Човекът и Обществото)

- Ускорен курс по ограмотяване

- Курс по немски език за ученици

- Български народни танци

- Театрална група

- Детска вокална група - хор

 

- Български език и литература

- История на България V и VI, XI клас

- География на България VIII клас и X клас

- Ускорен курс по ограмотяване (пропуснат/и клас/ове)

- Български език А2 (клас "Аз обичам България" - А2)

- Музика и пеене (след часовете)

- Български народни танци

- Театрална група

 

 

Моля въведете името на австрийското училище, което детето посещава, адреса му и в кой клас е записан/а там ученикът/чката за същия период::

 

Моля отбележете особености, заболявания, алергии и други ако има такива:

Информация за ученик 2:
(Моля, отбележете първо по-голямото дете)

 

 

 

| Място на раждане (град/държава):

 

- клас в българското училище, не за австрийското!

Моля изберете клас за да можете да изберете предметите!

- Предучилищна група

- Български език и летература (вкл. Роден край; Околен свят; Човекът и Обществото)

- Ускорен курс по ограмотяване

- Курс по немски език за ученици

- Български народни танци

- Театрална група

- Детска вокална група - хор

 

- Български език и литература

- История на България V и VI, XI клас

- География на България VIII клас и X клас

- Ускорен курс по ограмотяване (пропуснат/и клас/ове)

- Български език А2 (клас "Аз обичам България" - А2)

- Музика и пеене (след часовете)

- Български народни танци

- Театрална група

 

 

Моля въведете името на австрийското училище, което детето посещава, адреса му и в кой клас е записан/а там ученикът/чката за същия период::

 

Моля отбележете особености, заболявания, алергии и други ако има такива:

Информация за ученик 3:
(Моля, отбележете първо по-голямото дете)

 

 

 

| Място на раждане (град/държава):

 

- клас в българското училище, не за австрийското!

Моля изберете клас за да можете да изберете предметите!

- Предучилищна група

- Български език и летература (вкл. Роден край; Околен свят; Човекът и Обществото)

- Ускорен курс по ограмотяване

- Курс по немски език за ученици

- Български народни танци

- Театрална група

- Детска вокална група - хор

 

- Български език и литература

- История на България V и VI, XI клас

- География на България VIII клас и X клас

- Ускорен курс по ограмотяване (пропуснат/и клас/ове)

- Български език А2 (клас "Аз обичам България" - А2)

- Музика и пеене (след часовете)

- Български народни танци

- Театрална група

 

 

Моля въведете името на австрийското училище, което детето посещава, адреса му и в кой клас е записан/а там ученикът/чката за същия период::

 

Моля отбележете особености, заболявания, алергии и други ако има такива:

Информация за ученик 4:
(Моля, отбележете първо по-голямото дете)

 

 

 

| Място на раждане (град/държава):

 

- клас в българското училище, не за австрийското!

Моля изберете клас за да можете да изберете предметите!

- Предучилищна група

- Български език и летература (вкл. Роден край; Околен свят; Човекът и Обществото)

- Ускорен курс по ограмотяване

- Курс по немски език за ученици

- Български народни танци

- Театрална група

- Детска вокална група - хор

 

- Български език и литература

- История на България V и VI, XI клас

- География на България VIII клас и X клас

- Ускорен курс по ограмотяване (пропуснат/и клас/ове)

- Български език А2 (клас "Аз обичам България" - А2)

- Музика и пеене (след часовете)

- Български народни танци

- Театрална група

 

 

Моля въведете името на австрийското училище, което детето посещава, адреса му и в кой клас е записан/а там ученикът/чката за същия период::

 

Моля отбележете особености, заболявания, алергии и други ако има такива:

Информация за ученик 5:
(Моля, отбележете първо по-голямото дете)

 

 

 

| Място на раждане (град/държава):

 

- клас в българското училище, не за австрийското!

Моля изберете клас за да можете да изберете предметите!

- Предучилищна група

- Български език и летература (вкл. Роден край; Околен свят; Човекът и Обществото)

- Ускорен курс по ограмотяване

- Курс по немски език за ученици

- Български народни танци

- Театрална група

- Детска вокална група - хор

 

- Български език и литература

- История на България V и VI, XI клас

- География на България VIII клас и X клас

- Ускорен курс по ограмотяване (пропуснат/и клас/ове)

- Български език А2 (клас "Аз обичам България" - А2)

- Музика и пеене (след часовете)

- Български народни танци

- Театрална група

 

 

Моля въведете името на австрийското училище, което детето посещава, адреса му и в кой клас е записан/а там ученикът/чката за същия период::

 

Моля отбележете особености, заболявания, алергии и други ако има такива:

Информация за ученик 6:
(Моля, отбележете първо по-голямото дете)

 

 

 

| Място на раждане (град/държава):

 

- клас в българското училище, не за австрийското!

Моля изберете клас за да можете да изберете предметите!

- Предучилищна група

- Български език и летература (вкл. Роден край; Околен свят; Човекът и Обществото)

- Ускорен курс по ограмотяване

- Курс по немски език за ученици

- Български народни танци

- Театрална група

- Детска вокална група - хор

 

- Български език и литература

- История на България V и VI, XI клас

- География на България VIII клас и X клас

- Ускорен курс по ограмотяване (пропуснат/и клас/ове)

- Български език А2 (клас "Аз обичам България" - А2)

- Музика и пеене (след часовете)

- Български народни танци

- Театрална група

 

 

Моля въведете името на австрийското училище, което детето посещава, адреса му и в кой клас е записан/а там ученикът/чката за същия период::

 

Моля отбележете особености, заболявания, алергии и други ако има такива:

 


Декларации - моля потвърдете съгласието си. При несъгласие оставете полето празно::

- Съгласни сме нашето дете да участва в учебните занятия без специална застраховка за причинени щети и злополука.

- Разрешаваме/не разрешаваме на детето ни, след края на учебните занятия или при съкратени занятия да напусне училището само;

- Разрешаваме след учебните занятия детето ни да бъде освобождавано с придружител: (име на придружителя);

- Задължаваме се, в случай на възникнали щети или злополука, причинени от нашето дете по - време на учебните занятия, да поемем разходите (напр. за ремонт, лечение и др.).

- Съгласни сме с медийни изяви на детето ни във връзка с училищни мероприятия;

- Уведомени сме, че снимки на детето/децата ни могат да бъдат публикувани на интернет страницата на българското училище (В случай, че не съм съгласен да бъдат публикувани снимки, ще уведомя писмено ръководството на сдружението);

- Съгласен съм моите лични данни и данните на детето ми електронно да се записват и се използват за вътрешното управление на сдружението и училището. Въведените електронно данни подлежат на законовите разпоредби за защита на личните данни. Сдружението се ангажира да не ги използва неправилно.

 

- Задължавам се да платя таксата за обучение в определения срок.

- Потвърждавам, че съм запознат с разпоредбите на училищните правила.

- Декларирам, че данните въведени от мен в този формуляр отговарят на истината и с натискането на следния бутон лично потвърждавам това.

 

Отписването от училището е възможно само в края на съответния учебен срок с цел да не се нарушава планирането на занятията.

 

Тези разпоредби се прилагат до второ нареждане, най-късно за периода на посещение в Българското училище във Виена.

 

Годишната училищна такса е дължима в аванс с подписване на заявлението и трябва да бъде преведена до края на месец септември на текущата учебна година по сметката на сдружението. В банковия превод задължително се попълва членския номер на родителя/настойника и имената и класа на ученика!.

 

Училищни такси за първо дете от едно семейство:

- 310,- € за първи до дванадесети клас – 110,- € . 2 х 100,- €;

- 310,- € за Подготвителна група "Моливко" - (5 – 6 г.);

- 310,- € за Детска група "Мечо Пух" - ( 4 г.) .

 

Училищни такси за второ дете от едно семейство:

- 180,- € за първи до дванадесети клас – 2 х 90,- €;

- 180,- € за Подготвителна група "Моливко" - (5 – 6 г.)

- 180,- € за Детска група "Мечо Пух" - ( 4 г.) .

 

Училищни такси за трето дете и повече деца от едно семейство:

- такса не се заплаща!

 

 

/