Suche:

Einloggen:

 

маг. Тодор Тодоров

маг. Тодор Тодоров

история и география на България

 

Завършил Софийския университет „Св.Климент Охридски” – специалност История с магистърска степен. Работил е като преподавател в ЕСПУ гр.Пловдив и като асистент в Пловдивския университет, катедра История. От 1992 година преподава в Българското училище.

 

Маг. Тодор Тодоров e преподавател по сърце и душа. Започнал своя професионален път в Пловдив, той се озовава по каприза на съдбата в Австрия, където  започва да работи не по специалността си, но споделя, че „ през цялото време ми липсваше веселия шум на децата”. И макар че работата му е на смени и ограничава свободното му време, той поема отговорността да преподава история, а по-късно и география на България на българските деца във Виена в далечната 1992 г. - неспокойна и трудна година, в която с много вяра, желание и доброволен труд се поставят основите на Българското училище във Виена. И така вече 25 години маг.Тодоров  с любов води нашите ученици по сложните пътища на българската история и ги запознава с тайните красоти на българската земя.

От учебната 2010/2011 г. маг. Тодор Тодорв е ръководител на проучване на тема „По следите на моя род”, провеждано с учениците от 11 клас в нашето училище. Провеждането на проучване от този род е много трудна, отговорна и деликатна задача. Маг.Т.Тодоров се зае с нея в желанието си да помогне на нашите млади хора да преоткрият себе си, своя корен и принадлежност, толкова необходим компонент за изграждането на личността в съвременния глобализиран свят, в който те растат откъснати от своя род.

Но не само това. Без неговата мъжка подкрепа много неща в училището няма да функционират – няма кой да въведе ред сред немирниците, няма кой да смени спешно изгорялата ел.крушка или да поправи внезапно прокапалата чешма. А кой ще купи хартия или патрони за копирната машина!? 

25 години скромен труд в името на една голяма идея – да научиш децата откъде са!

 

Lehreralben:

 Почетна грамота на името на "Неофит Рилски" на МОН за 2012 г. Почетна грамота на името на "Неофит Рилски" на МОН за 2012 г.
 
 
/