Suche:

Einloggen:

 

< 2019/2020 | 2021/2022 >
Schulprogramm - Текуща учебна година

В  Българо-австрийското училище "Св.св.Кирил и Методий", Виена, се провежда обучение на деца от І до ХІІ клас по български език и литература, българска история и география, съобразно действащите в Република България учебни програми и планове.  

 

Учебните часове за всеки клас (от І до ХІІ) се провеждат веднъж или два пъти седмично - през седмицата - следобед, а в събота и сутрин. Провежда се обучение по български език и литература ( І -ХІІ клас), история на България ( V,VІ, VII и ХІ клас) и география на България (VІІI и Х клас).

 

В детската градина "Моливко" към училището се обучават деца на възраст между 5 (навършени) и 6 години.

 

* През учебната 2020 / 2021 година в детската градина "Моливко" ще се организират две предучилищни групи, които ще провеждат своите занятия съответно в:

 

   - ПГ "Моливко" 1 - вторник от 15:30 до 17:30 часа;

 

   - ПГ "Моливко" 2 - събота от 10:00 до 12:00 часа;

 

 

   - Детска група на 4-годишните "Мечо Пух" - вторник, 15:30  - 17:30 часа.

 

 

*Училището има готовност при по-голям брой записани ученици в ДГ и ПГ да открие допълнително още групи

(петък, събота).

 

 

Уважаеми родители,

 

организираме  група за деца от 4-8 години, които не говорят български език, за ПГ и 1-ви клас за изучаването му като втори/чужд език.

 

Организираме и Ограмотителен курс за деца, по-големи от 8 години, които все още не могат да пишат и четат на български език.

 

  

Училището предлага допълнително:

 

      курс по народни танци „Шарено чорапче”;

      театрален клуб;

      участие в издавания ученически вестник „Патиланци”; 

      клуб "Български традиции";

      клуб "Художник";

      клуб "Мама и аз четем заедно";

      Ограмотителен курс за деца над 8 години;

      курс по немски език за ученици;

      курс по английски език за ученици;

      курс по български език  за чужденци; 

      курс по немски език за възрастни (виж.по-долу).

*(Всички курсове са безплатни за учениците на училището, а членовете на сдружението ползват намаление).

 

КЛУБ "БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ"*

ПЪРВА СБИРКА: 22 СЕПТЕМВРИ 2019 г. (неделя), от 11:00 до 13:00 часа в зелената зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien.

  *курсът ще се провежда през неделя (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Анета Геранлиева).

 

КЛУБ "МАМА И АЗ ЧЕТЕМ ЗАЕДНО"*

ПЪРВА СБИРКА: 22 СЕПТЕМВРИ 2019 г. (неделя), от 11:00 до 13:00 часа в синята зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien.

  *курсът ще се провежда през неделя (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Симона Захариева).

 

КЛУБ "ХУДОЖНИК"*

ПЪРВА СБИРКА: 21 СЕПТЕМВРИ 2019 г. (събота), от 16:00 до 18:00 часа в зелената зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien.

  *курсът ще се провежда през събота (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Таня Александрова).

 

КУРСЪТ ПО НАРОДНИ ТАНЦИ  "Шарено чорапче" се провежда в:

 

I група   - вторник, 16.45 - 17.45;

II група - събота,   16.15 - 17.00 (начинаещи)

 

Цена на курса: за ученици на училището - БЕЗПЛАТНО!

 

Място: Занятията се провеждат в залата (в двора) на  Kühnplatz 7, 1040 Wien.

 

Контактна информация:

Галя Милева

Моб.тел: 0699 19 090 465

Е-mail: galia06@hotmail.com

 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК

 

І. Немски език за ученици

 

Начало на курса:  26.09.2019 година 

 

Време: К 1 (деца от ПГ и 1-ви клас)- четвъртък от 15.00 часа до 17.00 часа;

            К 2 (2 - 4/5/6 клас) - четвъртък от 17.00 часа до 19.00 часа.

 

Цена на курса: за ученици на училището - БЕЗПЛАТНО!

 

Място: Занятията се провеждат в училището на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien (зелена зала).

 

Контактна информация:

маг. Барбара Лозано

моб.тел: +43 699 11000096

Barbara.lozano@reflex.at 

 

ІІ. Немски език за възрастни

 

* Нов курс се организира  при наличието на минимален брой от 5-ма участници.

 

Цена на курса:  * За 60 учебни часа - 240,- евро;

*за членове на дружеството (с деца в училището) – 180,- евро.                         

 

Записване: маг. Мариета Кабова

Моб.тел: 0699 17 244 832

Е-майл: marieta_kabova@yahoo.com      

 

 

Няма намерена информация за тази година.

/