Suche:

Einloggen:

 

Anmeldung

Записване за учебната 2020/2021 година >>

 

Българското училище „Св.св.Кирил и Методий”  е единственото лицензирано българско училище във Виена. Удостоверенията, издавани от него, са легитимни пред българското Министерство на образованието и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България.

 

Приемането и записването на учениците в училището се извършва въз основа на електронно попълнен и подаден от един от родителите формуляр за членство в сдружението „Българо-австрийско училище за занимания в свободното време“ – Виена.

(Родителите, които нямат възможност електронно да запишат детето си, могат да го направят в училището в предварително уговорено време.)

 

Членството започва с изпращането на попълнения формуляр и приключва автоматично със завършването на обучението на ученика в училището.

Членският внос за пълноправен член на сдружението е 100,00 евро на година.

 

Правата и задълженията на членовете се регулират от устава на сдружението. Уставът се намира тук.

 

 

За учебната 2020/2021 година формулярът се попълва само за нови ученици.

 

Всички ученици на училището автоматично се записват за новата учебна година в следващата степен на обучение.

 

За напускане на училището родителят/настойникът трябва да подаде молба до директора на училището за прекратяване на членството си в сдружението и отписване на детето/децата от училището. В противен случай родителят/настойникът е длъжен за съответната година да заплати  членски внос и такса за обучение на детето/децата, записани в училището.

 

+ Такса за обучение:

 

1-во дете 2 х 90,- €, 2-ро дете - 2 х 80,- €,3-то дете - 0,- €.

 

Всички ученици получават  безплатни учебници*.

*Безплатни учебници ще се раздават само след заплатена такса (или I част от нея) до 22 септември 2020 година!

 

Училището приема ученици през цялата учебна година, след проверка на входното ниво на ученика/ученичката.

 

Допълнителна информация:

 

Седмично разпределение за учебната 2020/2021 г. (в процес на уточняване!)

 

Детска група "Мечо Пух" - вторник, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;*

 

Предучилищна група "Моливко" 1 - вторник, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;

 

Предучилищна група "Моливко" 2 - събота, 10.00 - 12.00.

 

*Началото на учебните занятия се уточнява при първото събиране на групата.

 

 I-ви клас

I А клас -сряда, 16.00 - 19.00;

I Б клас - петък, 16.00 - 19.00;

I В клас - събота, 9.00 - 12.00.

 

*При по-голям брой записани ученици в ДГ, ПГ и първи клас има възможност за откриване на допълнителни паралелки.

 

*моля посочвайте в електронния формуляр за записване предпочитания ден (и час) за посещение на заниманията в училището.

 

V клас    - събота и (четвъртък);

VI клас   - събота и (понеделник);

VII клас  - петък и събота;

VIII клас - петък;

 IX клас  - четвъртък;

  X клас  - сряда.

 

В българското училище:

XI - петък (или вторник);

XII - вторник;

 

Всички останали класове продължават заниманията през учебната 2020/2021 г. в същите дни от седмицата, както през учебната 2019/2020 г.

 

II A - понеделник, 16.00 - 19.00;

II Б - сряда, 16.00 - 19.00;

II B - събота, 9.00 - 12.00;

II Г - събота, 13.00 - 16.00;

 

III A - сряда, 16.00 - 19.00;

III Б - събота, 9.00 - 12.00;

III B - събота, 13.00 - 16.00;

III Г - събота, 13.00 - 16.00;

 

IV A - четвъртък, 16.00 - 19.00;

IV Б - събота, 13.00 - 16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/