Suche:

Einloggen:

 

Unser Verein

Сдружението “Българо-австрийското училище за занимания в свободното време във Виена” е основано и регистрирано през 1992 г. във Виена като сдружение с обществено-полезна цел, за да продължи традициите на обучението на българските деца във Виена, след затварянето на училището към посолството.

 

Основна цел на сдружението е поддържането и развитието на училището.

 

Сдружението се управлява се от Общо събрание, което се свиква в началото на всяка нова учебна година. На Общото събрание се решават важни въпроси за работата на сдружението. За времето между две събрания  дейността на сдружението се ръководи от Управителния съвет.

 

Устав: Български вариант | Немски вариант

 

Председател на сдружението е маг. Стоил Кордев

Касиер: Катя Динева

Секретар: Аделина Гартнер 

Членският внос и таксите за обучение се определят от Общото събрание и служат за покриване на разходите на сдружението и на училището.

Контакт:

 

Mобилен тел. 0660 74 74 355 (вторник - петък от 11.00 до 13.00 часа).

 

Банкова сметка:

KontoNr.: 292 131 646 00, BLZ 20111, ЕrsteBank

За международни преводи - für internationale Überweisungen

IBAN: AT882011129213164600 BIC/SWIFT GIBAATWW

/