Търсене:

Вход в системата:

 

< 2021/2022 | 2023/2024 >
Класове и Курсове - Текуща учебна година

В  Българо-австрийското училище "Св.св.Кирил и Методий", Виена, се провежда обучение на деца от І до ХІІ клас по български език и литература, българска история и география, съобразно действащите в Република България учебни програми и планове.  

 

Учебните часове за всеки клас (от І до ХІІ) се провеждат веднъж или два пъти седмично - през седмицата - следобед, а в събота и сутрин. Провежда се обучение по български език и литература ( І -ХІІ клас), история на България ( V,VІ, VII и ХІ клас) и география на България (VІІI и Х клас).

 

В детската градина "Моливко" към училището се обучават деца на възраст между 5 (навършени) и 6 години.

 

Онлайн галерия!
 
Нашите деца са артистични и талантливи –вижте доказателството на адрес:
https://abv-wien.blogspot.com/  
 
Там можете да разгледате творбите на децата от клубовете "Художник", "Български традиции" и "Мама и аз четем заедно", както и участията ни в различни конкурси.
 

 

* През учебната 2021 / 2022 година в детската градина "Моливко" се организират три предучилищни групи, които ще провеждат своите занятия съответно в:

 

   - ПГ "Моливко" 1 - вторник от 15:30 до 17:30 часа;

 

   - ПГ "Моливко" 2 - петък от 15.30 - 17.30 часа;

  

   - ПГ "Моливко" 3 - събота от 13:00 до 15:00 часа;

 

 

   - Детска група на 4-годишните "Мечо Пух" 1 - понеделник, 15:30  - 17:30 часа;

 

   - Детска група на 4-годишните "Мечо Пух" 2 - четвъртък, 15:30  - 17:30 часа;

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - вж. 

 

*Училището има готовност при по-голям брой записани ученици в ДГ и ПГ да открие допълнително още групи (понеделник - петък, неделя).

 

 

Уважаеми родители,

 

организираме  група за деца от 4-8 години, които не говорят български език, за ПГ и 1-ви клас за изучаването му като втори/чужд език.

 

Организираме и Ускорен първи клас за деца, по-големи от 8 години, които все още не могат да пишат и четат на български език.

 

Предлагаме дистанционна форма на обучение.

 

  

Училището предлага допълнително:

 

      курс по народни танци „Шарено чорапче”;

      театрален клуб "Палави звезди";

      участие в издавания ученически вестник „Патиланци”; 

      клуб "Български традиции";

      клуб "Художник";

      клуб "Мама и аз четем заедно";

      клуб "Исторически пътешественик";

      Ограмотителен курс за деца над 8 години, които не владеят или слабо владеят български език;

      Ускорен 1-ви клас за деца над 8 години;

      курс по немски език за ученици;

      курс по английски език за ученици;

      курс по български език  за чужденци; 

      курс по немски език за възрастни (виж.по-долу).

*(Всички курсове са безплатни за учениците на училището, а членовете на сдружението ползват намаление).

 

ВАЖНО!

 

ОГРАМОТИТЕЛЕН КУРС ЗА ДЕЦА - изучаване на български като чужд език.


ПЪРВА СБИРКАпонеделник, 20 септември, 17.00 ч. в синята зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien.
маг. Красимира Шарф, тел. 069918060363

 

От учебната 2021/2022 година е открита специализирана паралелка (1а клас) за ученици, които не владеят или слабо владеят български език и ще го изучават като чужд език.

 

 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК

 

І. Немски език за ученици

 

Начало на курса:  24.09.2020 година 

 

Време: К 1 (деца от ПГ и 1-ви клас)- четвъртък от 15.00 часа до 17.00 часа;

            К 2 (2 - 4/5/6 клас) - четвъртък от 17.00 часа до 19.00 часа.

 

ПЪРВА СБИРКА: четвъртък, 24 септември, 16.00 ч. в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien.

Цена на курса: за ученици на училището - БЕЗПЛАТНО!

 

Място: Занятията се провеждат в училището на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien (зелена зала).

 

Контактна информация:

маг. Барбара Лозано

моб.тел: +43 699 11000096

Barbara.lozano@reflex.at

 

 

ТЕАТРАЛНАТА ГРУПА "Палави звезди" ще проведе първата си среща кастинг на:

07.11.2021, неделя, от 15.00 часа, в зелената зала, Rechte Wienzeile, 13, 1040 Wien.

 

Уважаеми родители, скъпи ученици, участието в тетатралната група изисква постоянство (редовно участие в репетициите), ангажираност  и отговорност, които започват още от първата среща на групата.

 

Контактна информация:

маг. Лина Георгиева-Гладийска

Моб.тел: +43 676 76 15 783

Е-mail: lina.gladiyska@gmail.com

 

 

КЛУБ "БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ"*

ПЪРВА СБИРКА - 17.10.2021, 11.00 часа в зелената зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien;
Анета Геранлиева, тел. 0664416352522 .

  *курсът ще се провежда един път месечно в неделя (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Анета Геранлиева).

 

КЛУБ "МАМА И АЗ ЧЕТЕМ ЗАЕДНО"*

ПЪРВА СБИРКА - на 03.10.2021 и на 10.10.2021 от 11.00 часа в синята зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien;
маг.Симона Захариева, тел. +43660399819822

  *курсът ще се провежда през неделя (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Симона Захариева).

 

КЛУБ "ХУДОЖНИК"*

ПЪРВА СБИРКА - 02.10.2021, събота;
маг. Станка Александрова, тел.06811080819621.

  *курсът ще се провежда през събота (датите ще се уточняват с ръководителя на курса г-жа Таня Александрова).

 

 

КУРСЪТ ПО НАРОДНИ ТАНЦИ  "Шарено чорапче" се провежда в:

 

I група   -

II група -

 

Първа сбирка: 07.10.2021, четвъртък, от 18.00 часа в зелената зала, Rechte Wienzeile, 13q 1040 Wien

 

Цена на курса: за ученици на училището - БЕЗПЛАТНО!

 

Място: Занятията се провеждат в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien.

 

Контактна информация:

Галя Милева

Моб.тел: 0699 19 090 465

Е-mail: galia06@hotmail.com

 

 

 

ІІ. Немски език за възрастни

 

За учебната 2021/2022 г. поради епидемичната обстановка във Виена няма организиран курс по немски език за възрастни.

 

* Нов курс се организира  при наличието на минимален брой от 5-ма участници.

 

Цена на курса:  * За 60 учебни часа - 240,- евро;

*за членове на дружеството (с деца в училището) – 180,- евро.                         

 

Записване: маг. Мариета Кабова

Моб.тел: 0699 17 244 832

Е-майл: marieta_kabova@yahoo.com      

 

 

Няма намерена информация за тази година.

/