Търсене:

Вход в системата:

 

Записване

Записване за учебната 2016/2017 година >>

 

Българското училище „Св.Св.Кирил и Методий”  е единственото лицензирано българско училище във Виена. Удостоверенията, издавани от него, са легитимни пред българското Министерство на образованието и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България.

 

Приемането и записването на учениците в училището се извършва въз основа на електронно попълнен и подаден от един от родителите формуляр за членство в сдружението „Българо-австрийско училище за занимания в свободното време“ – Виена.

(Родителите, които нямат възможност електронно да запишат детето си, могат да го направят в училището в предварително уговорено време.)

 

Членството започва с изпращането на попълнения формуляр и приключва автоматично със завършването на обучението на ученика в училището.

Членският внос за пълноправен член на сдружението е 100,00 евро на година.

 

Правата и задълженията на членовете се регулират от устава на сдружението. Уставът се намира тук.

 

 

За учебната 2016/2017 година формулярът се попълва само за нови ученици.

 

Всички ученици на училището автоматично се записват за новата учебна година в следващата степен на обучение.

 

За напускане на училището родителят/настойникът трябва да подаде молба до директора на училището за прекратяване на членството си в сдружението и отписване на детето/децата от училището. В противен случай родителят/настойникът е длъжен за съответната година да заплати  членски внос и такса за обучение на детето/децата, записани в училището.

 

Всички ученици получават  безплатни учебници.

 

Училището приема ученици през цялата учебна година, след проверка на входното ниво на ученика/ученичката.

 

Допълнителна информация:

 

Предварително седмично разпределение за учебната 2016/2017 г.

 

Детска група "Мечо Пух" - 16.00 - 18.00 - сряда (или понеделник);

 

Предучилищна група "Моливко" 1 - 16.00 - 18.00 - петък;

 

Предучилищна група "Моливко" 2 - 13.00 - 15.00 - събота;

 

I клас - 16.00 - 19.00 - четвъртък;

I клас -   9.00 - 12.00 - събота;

I клас - 16.00 - 19.00 - понеделник (при наличие на достатъчен брой ученици);*

 

*моля посочвайте в електронния формуляр за записване предпочитания ден за посещение на заниманията в училището.

 

V клас - 15.30 - 17.20 понеделник и четвъртък;

VI клас - 15:30 - 17:20 сряда;

VII клас - 17:20 - 19:00 сряда и петък (не е уточнен часът);

VIII клас - 17:20 - 19:00 понеделник;

IX клас - (вероятно вторник);

X клас - (вероятно вторник);

XI - петък;

XII - вторник или петък;

 

Всички останали класове продължават заниманията през учебната 2016/2017 г. в същите дни от седмицата, както през учебната 2015/2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/