Търсене:

Вход в системата:

 

Записване

Записване за учебната 2019/2020 година >>

 

Българското училище „Св.св.Кирил и Методий”  е единственото лицензирано българско училище във Виена. Удостоверенията, издавани от него, са легитимни пред българското Министерство на образованието и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България.

 

Приемането и записването на учениците в училището се извършва въз основа на електронно попълнен и подаден от един от родителите формуляр за членство в сдружението „Българо-австрийско училище за занимания в свободното време“ – Виена.

(Родителите, които нямат възможност електронно да запишат детето си, могат да го направят в училището в предварително уговорено време.)

 

Членството започва с изпращането на попълнения формуляр и приключва автоматично със завършването на обучението на ученика в училището.

Членският внос за пълноправен член на сдружението е 100,00 евро на година.

 

Правата и задълженията на членовете се регулират от устава на сдружението. Уставът се намира тук.

 

 

За учебната 2019/2020 година формулярът се попълва само за нови ученици.

 

Всички ученици на училището автоматично се записват за новата учебна година в следващата степен на обучение.

 

За напускане на училището родителят/настойникът трябва да подаде молба до директора на училището за прекратяване на членството си в сдружението и отписване на детето/децата от училището. В противен случай родителят/настойникът е длъжен за съответната година да заплати  членски внос и такса за обучение на детето/децата, записани в училището.

 

Всички ученици получават  безплатни учебници*.

*Безплатни учебници ще се раздават само след заплатена такса (или I част от нея) до 22 септември 2019 година!

 

Училището приема ученици през цялата учебна година, след проверка на входното ниво на ученика/ученичката.

 

Допълнителна информация:

 

Седмично разпределение за учебната 2019/2020 г. (в процес на уточняване!)

 

Детска група "Мечо Пух" - вторник, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;*

 

Предучилищна група "Моливко" 1 - сряда, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;

 

Предучилищна група "Моливко" 2 - петък, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;

 

Предучилищна група "Моливко" 3 - събота, 10.00 - 12.00.

 

*Началото на учебните занятия се уточнява при първото събиране на групата.

 

I А клас -понеделник, 16.00 - 19.00;

I Б клас - сряда, 16.00 - 19.00;

I В клас - събота, 13.00 - 16.00;

I Г клас - събота, 9.00 - 12.00.

 

*При по-голям брой записани ученици в първи клас има възможност за откриване на пета паралелка

1-ви Д клас в СЪБОТА.

 

*моля посочвайте в електронния формуляр за записване предпочитания ден (и час) за посещение на заниманията в училището.

 

V клас    - събота и (понеделник);

VI клас   - събота и (сряда);

VII клас  - петък;

VIII клас - четвъртък;

 IX клас  - сряда;

  X клас  - петък.

 

В българското училище:

XI - четвъртък (или вторник);

XII - вторник;

 

Всички останали класове продължават заниманията през учебната 2019/2020 г. в същите дни от седмицата, както през учебната 2018/2019 г.

 

II A - сряда

II Б - събота, 9.00 - 12.00;

II B - събота, 13.00 - 16.00;

II Г - събота, 13.00 - 16.00;

 

III А + III Б - четвъртък, 16.00 - 19.00;

III В - събота, 9.00 - 12.00;

III Г - събота, 13.00 - 16.00;

 

IV А - понеделник, 16.00 - 19.00;*

*В зависимост от броя на учениците в IV A клас е възможно  да се слее с IV Б клас в четвъртък.

IV Б - четвъртък, 16.00 - 19.00;

IV В - петък, 15.30 - 18.30;

IV Г - събота, 9.00 - 12.00;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/