Търсене:

Вход в системата:

 

Записване

Записване за учебната 2017/2018 година >>

 

Българското училище „Св.Св.Кирил и Методий”  е единственото лицензирано българско училище във Виена. Удостоверенията, издавани от него, са легитимни пред българското Министерство на образованието и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България.

 

Приемането и записването на учениците в училището се извършва въз основа на електронно попълнен и подаден от един от родителите формуляр за членство в сдружението „Българо-австрийско училище за занимания в свободното време“ – Виена.

(Родителите, които нямат възможност електронно да запишат детето си, могат да го направят в училището в предварително уговорено време.)

 

Членството започва с изпращането на попълнения формуляр и приключва автоматично със завършването на обучението на ученика в училището.

Членският внос за пълноправен член на сдружението е 100,00 евро на година.

 

Правата и задълженията на членовете се регулират от устава на сдружението. Уставът се намира тук.

 

 

За учебната 2017/2018 година формулярът се попълва само за нови ученици.

 

Всички ученици на училището автоматично се записват за новата учебна година в следващата степен на обучение.

 

За напускане на училището родителят/настойникът трябва да подаде молба до директора на училището за прекратяване на членството си в сдружението и отписване на детето/децата от училището. В противен случай родителят/настойникът е длъжен за съответната година да заплати  членски внос и такса за обучение на детето/децата, записани в училището.

 

Всички ученици получават  безплатни учебници*.

*Безплатни учебници ще се раздават само след заплатена такса (или I част от нея) до 19 септември 2017 година!

 

Училището приема ученици през цялата учебна година, след проверка на входното ниво на ученика/ученичката.

 

Допълнителна информация:

 

Седмично разпределение за учебната 2017/2018 г.

 

Детска група "Мечо Пух" - 16.00 /(16.30) - 18.00 /(18.30) - сряда ;

 

Предучилищна група "Моливко" 1 - 16.30 - 18.30 - петък;

 

Предучилищна група "Моливко" 2 - 13.00 - 15.00 - събота;

 

I клас - вторник, 16.00 - 19.00 - (групата е запълнена);

I клас - четвъртък, 16.00 - 19.00;

I клас - събота, 09.00 - 12.00;

I клас - събота, 13.00 - 16.00 - (групата е запълнена).

 

*моля посочвайте в електронния формуляр за записване предпочитания ден за посещение на заниманията в училището.

 

V клас    - 15.30 - 17.20 понеделник и 15.00 - 16.30 петък в бълг.училище;

VI клас   - 15:30 - 17:20 четвъртък;

VII клас  - 15:30 - 17:20 сряда;

VIII клас - 17:20 - 19:00 сряда и в петък 16.30 - 18.00 в бълг.училище;

 IX клас  - 17.20 - 19.00 понеделник;

 

В българското училище:

X клас - вторник;

XI - вторник;

XII - вторник;

 

Всички останали класове продължават заниманията през учебната 2017/2018 г. в същите дни от седмицата, както през учебната 2016/2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/