Търсене:

Вход в системата:

 

Училище "Св. Кирил и Методий" - Виена

     БУ„Св.св. Кирил и Методий" е място за знания, творчество и радост, което има мисията да обучава знаещи и можещи деца, да изгражда в тях усет за красота и да ги възпитава в доброта, отговорност и толерантност.

 

     Учениците посещават Българското училище с желание, защото в него е приятно, защото по забавен начин получават знания, защото творят всеки ден, защото в него имат добри приятели, защото всеки ден срещат търпеливи и изслушващи ги учители, защото точно в училището се научават как да бъдат значими, отговорнищастливи и успешни, да обичат себе си – такива, каквито са.

          

Училището предлага обучение по:

 

Български език и литература І – ХІІ кл.;

Родинознание І – ІV кл.;

Ускорен I-ви клас за деца над 8 години;

История (на България) и цивилизация  V, VІ, VII и ХІ кл.;

География (на България) и икономика VІІI и Х кл.;

Музикално обучение  І –ІV кл.;

Предучилищна група "Моливко";

Детска група "Мечо Пух" за 4-годишни деца;

Дистанционно обучение за IV-ти клас и др.;

Дистанционно обучение по история и география на България за V - VIII клас;

Ограмотителен курс- български език като чужд език;

 

 

УСКОРЕН ПЪРВИ КЛАС за деца над 8 години
 
През учебната 2021/2022 г. в училището отново се предлага ускорен ограмотителен клас за ученици, които  са родени преди 2013 година. Курсът предвижда обучение по писане и четене на български език (1 клас) + материал от 1 срок на II-ри клас. Вторият срок децата ще продължат обучението във втори клас.
Заниманията ще се провеждат в сряда, (включва БЕ),
Начало: от 16.00 до 18.00 часа,
с преподавател маг.Полина Стоянова.
 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:
1. 4 клас - събота, маг. Полина Стоянова, (включва предметите БЕ, литература, ЧО);
2. История/география на България за учениците от V - VIII клас, г-жа Женислава Делчева.

 

През учебната 2021/2022 година в БУ „Св.св. Кирил и Методий“ отново се предлага дистанционна форма на обучение с 30% присъствие, за ученици от IV клас, както и по история/география на България за учениците от V - VIII клас, според определените от МОН изисквания.*
*Записване при д-р Ирина Владикова, директор на училището, чрез имайл - irina_vladikov@hotmail.com  Моля, изпратете трите имената на ученика, класа, изучаван предмет, предпочитан ден и час за провеждане на онлайн обучениетo.

 

Онлайн часове - IV клас:

Начало: събота, 15.30 часа до 17.00 часа

 

Присъствени часове: 10 часа през учебната година по предварително планиран график.

Начало: събота, 15:30 часа до 18:30 часа

 

*Класовете за дистанционно обучение по история/география на България за учениците от V - VIII клас ще се сформират в началото на учебната 2021/2022 година в зависимост от броя на записаните, (мин. 3-ма ученици). Денят и часът на провеждане на обучението ще бъдат по-късно обявени.

 

 

     Обучението в училището следва пълния норматив часове по родни предмети и се извършва съгласно действащите в Република България учебни програми. Издаваните от училището удостоверения се признават от МОН и дават възможност на учениците да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити.

 

     Училището предлага и богата безплатна извънкласна дейност: 

          - курс по български народни танци "Шарено чорапче",

          - театрална трупа "Палави звезди",

          - клуб „Исторически пътешественик“ (5 - 8 клас) ново!

          - клуб „Български традиции”,

          - клуб „Художник”,

          - клуб "Мама и аз четем заедно",

          - курс по немски език за ученици,

          - участие в издаването на училищното списание "Патиланци",

          - участие в конкурси и състезания  и др.

 

     Сдружението организира курс по немски език и за възрастни, както и курс по български език за чужденци.

 

     Преподавателите в Българо-австрийското училище "Св.св.Кирил и Методий" имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане закона на Народната просвета в България. Те ефективно използват както утвърдени вече методи на обучение, така и умело разработват собствени такива, като модифицират, обогатяват и доразвиват утвърденото от МОН учебно съдържание, съобразно индивидуалните нужди и ниво на владеене на родния език от учениците.

 

     Всички ученици на училището получават БЕЗПЛАТНО учебници и учебни помагала.

 

 

/