Търсене:

Вход в системата:

 

Училище "Св. Кирил и Методий" - Виена

     БУ„Св.св. Кирил и Методий" е място за знания, творчество и радост, което има мисията да обучава знаещи и можещи деца, да изгражда в тях усет за красота и да ги възпитава в доброта, отговорност и толерантност.

 

     Учениците посещават Българското училище с желание, защото в него е приятно, защото по забавен начин получават знания, защото творят всеки ден, защото в него имат добри приятели, защото всеки ден срещат търпеливи и изслушващи ги учители, защото точно в училището се научават как да бъдат значими, отговорнищастливи и успешни, да обичат себе си – такива, каквито са.

          

Училището предлага обучение по:

 

Български език и литература І – ХІІ кл.,

Родинознание І – ІV кл.,

История (на България) и цивилизация  V, VІ, и ХІ кл.,

География (на България) и икономика VІІ и Х кл.,

Музикално обучение  І –ІV кл.,

Предучилищна група "Моливко" и

Детска група "Мечо Пух" за 4-годишни деца.

 

     Обучението в училището следва пълния норматив часове по родни предмети и се извършва съгласно действащите в Република България учебни програми. Издаваните от училището удостоверения се признават от МОН и дават възможност на учениците да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити.

 

     Училището предлага и богата безплатна извънкласна дейност: 

          - курс по български народни танци "Шарено чорапче",

          - театрална трупа "Палави звезди",

          - клуб „Исторически пътешественик“ (5 - 8 клас) ново!

          - клуб „Български традиции”,

          - клуб „Художник”,

          - клуб "Мама и аз четем заедно",

          - Ограмотителен курс,

          - курс по немски език за ученици,

          - участие в издаването на училищното списание "Патиланци",

          - участие в конкурси и състезания  и др.

 

     Сдружението организира курс по немски език и за възрастни, както и курс по български език за чужденци.

 

     Преподавателите в Българо-австрийското училище "Св.св.Кирил и Методий" имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане закона на Народната просвета в България. Те ефективно използват както утвърдени вече методи на обучение, така и умело разработват собствени такива, като модифицират, обогатяват и доразвиват утвърденото от МОН учебно съдържание, съобразно индивидуалните нужди и ниво на владеене на родния език от учениците.

 

     Всички ученици на училището получават БЕЗПЛАТНО учебници и учебни помагала.

 

 

/