Търсене:

Вход в системата:

 

Училище "Св. Кирил и Методий" - Виена

Обучението в училището следва пълния норматив часове по родни предмети и се извършва съгласно действащите в Република България учебни програми. Издаваните от училището удостоверения, след заверка в Посолството на РБългария, се признават от МОН и дават възможност на учениците да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити.

 

Преподавателите в Българо-австрийското училище "Св.Св.Кирил и Методий" имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане закона на Народната просвета в България.

 

Те ефективно използват както утвърдени вече методи на обучение, така и умело разработват собствени такива, като модифицират, обогатяват и доразвиват утвърденото от МОН учебно съдържание, съобразно индивидуалните нужди и ниво на владеене на родния език от учениците.

 

Учебниците и учебните материали за българското училище във Виена 

/